• Whizzes

  Noun

  plural

  1. Plural of whiz
  2. Plural of whizz

  Verb

  1. whizzes

   (third-person singular of whiz)
  2. whizzes

   (third-person singular of whizz)
  © Wiktionary