• Porpoises

  Noun

  plural

  1. Plural of porpoise

  Verb

  1. porpoises

   (third-person singular of porpoise)
  © Wiktionary